Ads 468x60px

.

Sample Text

Sample text

Introduction

Social Icons

Blogroll

About

Blogger templates

Blogger news

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ยศทหารไทย

ยศชั้นทางทหารแบ่งเป็น 2 ชั้น ได้แก่
 • ชั้นสัญบัตร : ตั้งแต่ระดับร้อยตรีขึ้นไป
 • ชั้นประทวน : ตั้งแต่ระดับนายสิบขึ้นไป  


ยศชั้นประทวน


ทหารบก
 • เริ่มนับจากยศต่ำสุด คือ สิบตรี สิบโท สิบเอก สัญลักษณ์เป็นบั้งรูปหางนกแซงแซว ทำด้วยแถบไหมสีเหลือง หรือไหมทอง มุมบั้งปลายแหลมเล็ก เหนือบั้งมีจักร ภายใต้พระมหามงกุฎ นับบั้งจาก 1, 2 และ 3 ตามระดับ ตรี โท เอก
 • ระดับ จ่านายสิบ ได้แก่ จ่าสิบตรี จ่าสิบโท จ่าสิบเอก ใช้บั้งหางนกแซงแซว มุมแหลมของบั้งอยู่ทางด้านคอ และให้มีขีดวางตามขวางของอินทรธนูติดกับปลายบั้ง นับบั้งจาก 1, 2 และ 3 ตามระดับ ตรี โท เอก
ทหารเรือ
 • เริ่มนับจากยศต่ำสุด คือ จ่าตรี จ่าโท จ่าเอก สัญลักษณ์เป็นบั้งรูปหางนกแซงแซว ทำด้วยแถบไหมสีน้ำเงิน มุมบั้งปลายแหลมเล็ก นับบั้งจาก 1, 2 และ 3 ตามระดับ ตรี โท เอก
 • ระดับ จ่านายสิบ ได้แก่ พันจ่าตรี พันจ่าโท พันจ่าเอก ใช้บั้งหางนกแซงแซว ทำด้วยแถบไหมสีเหลือง มุมแหลมของบั้งอยู่ทางด้านคอ และให้มีขีดวางตามขวางของอินทรธนูติดกับปลายบั้ง นับบั้งจาก 1, 2 และ 3 ตามระดับ ตรี โท เอก
**หมายเหตุ บางครั้งที่อินทรนูระดับ พันจ่าตรี เหนือบั้งมีรูปธงไขว้ 2 ผืน พันจ่าโท เหนือบั้งมีรูปพวงมาลัยเรือ  พันจ่าเอก เหนือบั้งมีรูปปืนไขว้ 2 กระบอก**ทหารอากาศ

 • เริ่มนับจากยศต่ำสุด คือ จ่าอากาศตรี จ่าอากาศโท จ่าอากาศเอก สัญลักษณ์เป็นบั้งรูปหางนกแซงแซว ทำด้วยแถบไหมสีเหลือง มุมบั้งปลายแหลมเล็ก เหนือบั้งมีดาวสีเหลือง นับบั้งจาก 1, 2 และ 3 ตามระดับ ตรี โท เอก 
 • ระดับ จ่านายสิบ ได้แก่ พันจ่าอากาศตรี พันจ่าอากาศโท พันจ่าอากาศเอก ใช้บั้งหางนกแซงแซว มุมแหลมของบั้งอยู่ทางด้านคอ และให้มีขีดวางตามขวางของอินทรธนูติดกับปลายบั้ง เหนือบั้งมีดาวสีเหลือง นับบั้งจาก 1, 2 และ 3 ตามระดับ ตรี โท เอกยศชั้นสัญญาบัตร

ทหารบก
 • ระดับนายร้อย เป็นรูปดาว 5 กลีบ ทำด้วยโลหะทองประดับบนอินทรธนูทั้ง 2 ข้าง ประกอบด้วย ร้อยตรี 1 ดาว ร้อยโท 2 ดาว ร้อยเอก 3 ดาว
 • ระดับนายพัน เป็นรูปดาว 5 กลีบ และมีพระมหามงกุฎทำด้วยโลหะสีทองประดับบนอินทรธนู โดยมีพระมหามงกุฎครองดาว และยอดพระมหามงกุฎอยู่ทางด้านคอ ประกอบด้วย พันตรี 1 ดาว พันโท 2 ดาว พันเอก 3 ดาว
** หมายเหตุ พันเอก (พิเศษ) มี 3 ดาว ที่ปกคอเสื้อทั้ง 2 ข้างมีรูปคทาไขว้ช่อชัยพฤกษ์รองรับ
 • ระดับนายพล เป็นรูปดาว 5 กลีบ และมีพระมหามงกุฎและช่อชัยพฤกษ์ทำด้วยโลหะสีทองประดับบนอินทรธนู โดยมีพระมหามงกุฎครองดาว และยอดพระมหามงกุฎอยู่ทางด้านคอ ส่วนช่อชัยพฤกษ์รองรับอยู่ด้านล่างดวงดาวดวงสุดท้าย ประกอบด้วย พลตรี 2 ดาว พลโท 3 ดาว พลเอก 4 ดาว 
** หมายเหตุ เหตุที่พลตรีมี 2 ดาวก็เพราะในอดีตมีพลจัตวาด้วย ดังนั้น ยศพลตรีจึงมี 2 ดาวไม่แปลก ส่วนระดับจอมพล มี 5 ดาว และแตกต่างที่สายยงยศ
 
ทหารอากาศ
 • ระดับนายร้อย เป็นรูปขีดแนวนอน ด้านบนเป็นรูปดาว ประกอบด้วย เรืออากาศตรี 1 ขีด (ขีดหนา) เรืออากาศโท 2 ขีด (ขีดหนาบนขีดบาง) เรืออากาศเอก 3 ดาว (ขีดหนาบนขีดหนา)
 • ระดับนายพัน เป็นรูปขีดแนวนอน ด้านบนเป็นรูปดาว ประกอบด้วย นาวาอากาศตรี 3 ขีด (ขีดบางอยู่ระหว่างขีดหนาทั้ง 2 เรียงกัน) นาวาอากาศโท 3 ขีด (ขีดหนาทั้ง 3 ขีดเรียงกัน) นาวาอากาศเอก 4 ขีด (ขีดหนาทั้ง 4 ขีดเรียงกัน)
 • ระดับนายพล เป็นรูปดาว ประกอบด้วย พลอากาศตรี 2 ดวง พลอากาศโท 3 ดวง พลอากาศเอก 4 ดวง
 
ทหารเรือ
 • ระดับนายร้อย เป็นรูปขีดแนวนอน ด้านบนเป็นขดวงกลม ประกอบด้วย เรือตรี 1 ขีด เรือโท 2 ขีด (พื้นระหว่างขีดทั้ง 2 สีโปร่ง) เรือเอก 3 ดาว (พื้นระหว่างขีดทั้ง 2 สีทึบ)
 • ระดับนายพัน เป็นรูปขีดแนวนอน ด้านบนเป็นขดวงกลม ประกอบด้วย นาวาตรี 3 ขีด (พื้นระหว่างขีดทั้ง 3 สีโปร่ง) นาวาโท 3 ขีด (พื้นระหว่างขีดทั้ง 3 สีทึบ) นาวาเอก 4 ขีด (พื้นระหว่างขีดทั้ง สีทึบ) 
 • ระดับนายพล เป็นรูปกงจักร ประกอบด้วย พลเรือตรี 2 จักร พลเรือโท 3 จักร พลเรือเอก 4 จักร

** หมายเหตุ บางครั้งขีดกลางของ เรือโท กับ นาวาตรี จะมีขีดบางอยู่ด้านล่างขีดบนซึ่งเป็นขีดหนา ส่วนที่เหลือก็เป็นขีดหนาตามปกติ โดยที่ไม่มีสีทึบ กับ สีเบา มาใช้อีก

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ12 สิงหาคม 2556 11:49

  ระเอียดมากครับ

  ตอบลบ
 2. อยากให้มีภาพประกอบด้วยนะครับ

  ตอบลบ