Ads 468x60px

.

Sample Text

Sample text

Introduction

Social Icons

Blogroll

About

Blogger templates

Blogger news

วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การตั้งชื่อเรือรบไทย

แบ่งเป็น 8 ชนิด ดังนี้

  1. เรือพิฆาต ตั้งตามชื่อตัว ชื่อบรรดาศักดิ์ หรือชื่อสกุลของบุคคลที่เป็นวีรบุรุษของชาติ เช่น เรือหลวงพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เรือหลวงพุทธเลิศหล้านภาลัย เรือหลวงนเรศวร เป็นต้น
  2.  เรือฟริเกต และเรือคอร์เนต ตั้งตามชื่อแม่น้ำ และลำน้ำสายสำคัญ เช่น เรือหลวงเจ้าพระยา เรือหลวงบางปะกง เรือหลวงท่าจีน เป็นต้น
  3. เรือเร็วโจมตี แบ่งเป็น 2 ชนิดย่อยได้แก่
         3.1 เรือเร็วโจมตี (อาวุธนำวิถี) ตั้งตามชื่อเรือรบในทะเลในสมัยโบราณ ที่มีความหมาย เหมาะสมแก่หน้าที่ ของเรือนั้นๆ เช่น เรือหลวงราชฤทธิ์ เรือหลวงวิทยาคม เรือหลวงอุดมเดช เป็นต้น
         3.2 เรือเร็วโจมตี (ปืน) และเรือเร็วโจมตี (ตอร์ปิโดร์) ตั้งตามชื่อจังหวัดชายทะเล เช่น เรือหลวงภูเก็ต เรือหลวงสงขลา เรือหลวงชลบุรี เป็นต้น

      4.   เรือดำน้ำ ตั้งตามชื่อผู้มีอิทธิฤกธิ์ ในนิยายหรือวรรณคดี เช่น เรือหลวงมัจฉานุ เรือหลวงวิรุณ เรือหลวงสินสมุทร เรือหลวงชายชุมพล เป็นต้น   
      5.  เรือทุ่นระเบิด ตั้งตามชื่อสมรภูมิที่สำคัญ เช่น เรือหลวงโพสามต้น เรือหลวงดอนเจดีย์ เรือหลวงลาดหญ้า เรือหลวงท่าดินแดง เรือหลวงบางแก้ว เป็นต้น
      6.   เรือยกพลขึ้นบก เรือลำเลียง และเรือลากจูง ตั้งตามชื่อเกาะ เรือหลวงสีชัง เรือหลวงสุรินทร์ เรือหลวงพระทอง เรือหลวงพงัน เรือหลวงลันดา เป็นต้น
     7.   เรือตรวจการณ์ (ปืน) ตั้งตามชื่อหัวเมืองชายทะเล เช่น เรือหลวงหัวหิน เรือหลวงแกลง เรือหลวงศรีราชา เรือหลวงตากใบ เป็นต้น
      8.   เรือตรวจการณ์ (ปราบเรือดำน้ำ) ตั้งตามชื่อเรือรบในลำน้ำ สมัยโบราณ ที่มีความหมาย เหมาะสมแก่หน้าที่ของเรือนั้นๆ เช่น เรือหลวงคำรณสินธ์ เรือหลวงทยานชล เรือหลวงล่องลน เป็นต้น
       9.   เรือสำรวจ ตั้งตามชื่อดาวที่สำคัญ เช่น เรือหลวงสุริยะ เรือหลวงจันทร เรือหลวงศุกร์ เป็นต้น
     10.  เรือหน้าที่พิเศษ ตั้งชื่อด้วยถ้อยคำที่มีความหมาย เหมาะสมแก่หน้าที่ ของเรือนั้นๆ

ดูเพิ่ม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น